LEJ & OPLEV SKØNNE VESTSJÆLLAND

Lejebetingelser

Lejemålet anses først for indgået, når det fulde lejebeløb er betalt, med mindre andet er aftalt.

Enhver klage over det lejede skal fremføres over for udlejer umiddelbart efter udleveringen.

Hvis cyklen viser sig at være behæftet med fejl, der kan tilskrives Dybkærgaard Cykeludlejning, ombyttes cyklen eller repareres uden beregning.

Betalt leje tilbagebetales ikke, såfremt lejetiden bliver kortere end aftalt.

Afbestilling skal ske senest 24 timer før bestilling ellers betales det fulde lejebeløb

Lejer hæfter for enhver skade eller forringelse, som sker på det lejede i lejeperioden, og skal på anfordring dække udlejers tab.

Hvis cyklen ikke returneres erstattes den.

Sker der mishandling eller hærværk på det udlejede, hæfter lejeren for reparationen.

Husk at låse cyklen når du forlader den

Forsikring

Det lejede er udlejet på lejers eget ansvar og forsikring.

I tilfælde af person- eller tingskade kan der ikke rettes noget krav mod udlejer, idet det er lejers eventuelle forsikring, der skal dække.

Udlejer er ikke ansvarlig for følgeskader som følge af fejl ved det udlejede (produktansvar) og eventuelt ansvar kan alene opgøres og maksimeres til de direkte skader.